Jørgen Fjelsing: Kerteminde

 

Bestyrelse:

Erling Thomasen - formand

Claus Koefoed - kasserer

Henrik Schlytter - kontakt til bibliotekerne, div. indkøb

Jørgen Fjelsing - sekretær

Lars Olsen - 6178 3531 - billedsekretær, kontakt til Region Nord, web
lars
SNABELAanneliselars.dk

 


Suppleanter:

Ole Kjær

Peter Sandbeck


Kontakt til Pedersholms brugerråd

Bjarne Mandrup -
mandrup
SNABELAcity.dk