Lars  B Olsen: Shell WY

Årets fotograf.

Klubben afholder et antal interne konkurrencer om at blive årets fotograf.

Krav til billederne

Der kan til hver konkurrence højst afleveres 3 billeder pr. medlem.
På bagsiden må kun billedets eventuelle titel og en opad-pil anføres, men ikke fotografens navn.

Hvis konkurrencen har emnet "Serie", kan der dog højst afleveres 2 serier, hver bestående af 3 til 6 billeder.
Der kan deltages med serier bestående af såvel sort/hvid billeder som farvebilleder.
De enkelte billeder i en serie skal tydeligt markeres med A, B, C osv. på bagsiden i læseretningen for at markere rækkefølgen. Numre og tekstfra tidligere konkurrencer skal være fjernet.

Papirbilleder monteres i passepartout, på let støttekarton eller lign.
Format max 30 X 40 cm inklusiv passepartout og max tykkelse 2.5 mm., med mindre andet er aftalt for konkurrencen.

Digitale billeder skal være .jpg-filer max 3840 pixel i bredden og max 2160 pixels i højden.

Billeder, der ikke opfylder disse krav, bedømmes ikke.

Se definitioner af de forskellige SDF-kategorier HER

Papirbilleder afleveres i klubben og digitale billeder sendes til billedsekretæren. Billederne afleveres til klubbens billedsekretær i henhold til programmet.

Interne bedømmelser

Der skal lægges vægt på den billedemæssige oplevelse, derfor:
-  Bedømmer skal fornemme, hvad billedet eller billedserien vil sige bedømmeren.
-  Hvad bedømmeren kan sige om det indholdsmæssige i billedet eller serien.
-  Det er bedømmerens mening og billedsyn, der kommer frem.

Bedømmeren bedømmer og kommenterer alle indkomne billeder/billedserier. Kommentarerne kan dog være mere kortfattede efter de 17 bedste billeder/serier.
Bedømmer noterer placering af de bedste 17 billeder eller serier på den af billedsekretæren medsendte liste.

De 17 bedste præsenteres i rækkefølge med nr. 1 sidst. Billeder efter nr. 17 kan efter bedømmerens valg præsenteres i vilkårlig rækkefølge, før præsentation af de 17 bedste billeder/billedserier.

Efter bedømmelsen tildeler billedsekretæren point i henhold til klubbens fastlagte skala.

Der gives point til de 17 bedst placerede billeder:

  1. plads        20 point
  2. plads        18 point
  3. plads        16 point
  4. plads        14 point
  5. plads        13 point
  6. plads        12 point
  7. plads        11 point
  8. plads        10 point
  9. plads          9 point
10. plads          8 point
11. plads          7 point
12. plads          6 point
13. plads          5 point
14. plads          4 point
15. plads          3 point
16. plads          2 point
17. plads          1 point

De 17 bedste billeder i hver konkurrence præsenteres i rækkefølge med nr. 1 til sidst.

Billeder, der er blevet placeret på 1, 2. eller 3. plads, må ikke deltage mere.

Vinderen af de enkelte konkurrencer får overrakt præmie samt diplom umiddelbart efter bedømmelsen.
Den aktuelle placering i klubmesterskabet kan ses her.
Det samlede resultat afgør, hvem der bliver "Årets fotograf".
Årets fotograf får ved årsafslutningen i juni overrakt en vandrepokal, som afleveres retur senest 2 uger før næste års afslutning.

Passepartoutkarton kan bl.a. købes i klubben, hvor der også er en passepartoutskærer.

Andre konkurrencer

Konkurrencer arrangeret af andre klubber eller foreninger kan have andre regler.