Bjarne Mandrup: Badehuse Ærø

 

 

Om klubben

Har du lyst til at være med i en fotoklub så mød op på en af vores mødeaftener og hils på os. Måske er det noget for dig.

Frederikssund Fotoklub holder til i lokaler på foreningscenteret Pedersholm, Roskildevej 161 A, 3600 Frederikssund:

Info om Foreningscenter Pedersholm's brugerråd her.

https://map.krak.dk/m/JKIsg

Du kan se et kort over p-forholdene her.

Frederikssund Fotoklub er en forening for alle, der har interesse i fotografi.

Klubbens aktiviteter tager udgangspunkt i klubbens formålsparagraf, der handler om at udbrede kendskab til amatørfotografi, afholde konkurrencer

og udvikle medlemmernes fotografiske færdigheder såvel teknisk som kunstnerisk.

Vi lærer meget af hinanden, og derfor er klubbens største aktiv klubbens medlemmer og deres engagement. Medlemsskaren spænder bredt

både i alder og baggrund, ligesom vi kommer fra et stort område i og omkring Frederikssund.


Frederikssund Fotoklub er medlem af Region Nord, www.rnfoto.net og Selskabet for Dansk Fotografi (SDF), www.sdf.dk

Passepartout karton kan købes i klubben. Se udvalg og priser  klublokalet, der skal indbetales på konto (HUSK at skrive : navn og karton).

Klubbens konto i Nordea er:
Reg.: 2670
Konto: 0803962251

Indbetalers navn skal altid stå som det første i ”meddelelse til beløbsmodtager”.

Medlemskontingentet er 250 kr. pr. halvår. For folkeskoleelever er kontingentet 85 kr.

Kontingentet betales 1. januar og 1. juli.

Klubbens vedtægter findes HER

Referat fra sidste generalforsamling HER

Formandens beretninng fra sidste generalforsamling HER

Den nye persondataforordning trådte i kraft i Danmark den 25. maj 2018. 

Frederikssund Fotoklub efterlever forordningens krav – se vedhæftet.


Information til nye medlemmer se vedhæftet.

Klubbens programudvalg, henvendelse til:
Dan Jørgensen

Webmaster:
Peter Sandbeck