Bjarne Mandrup: Tanghus

 

Bestyrelse:

Stig Alenäs - formand

Claus Koefoed - kasserer

Lars Olsen - 6178 3531 - billedsekretær, kontakt til Region Nord, web
lars
SNABELAanneliselars.dk

Suppleanter:
Per Hansen - sekretær

Ole Kjær

Kontakt til Pedersholms brugerråd og hvis der skal bookes andre lokaler

Bjarne Mandrup -
mandrup
SNABELAcity.dk